Anna Berglund föddes 1991 i Uppsala. Sex år gammal började hon ta pianolektioner och sjunga i showkören "Uno, dos, tres!" Hon fortsatte att sjunga i kör under hela sin uppväxt och har spelat flera instrument som saxofon, flöjt, elbas och trummor. Men att sjunga, spela piano och komponera blev något mer än bara en hobby.
Efter att ha studerat ett år på Wiks folkhögskolas musiklinje 2010 bestämde hon sig för att satsa på musikeryrket. Fortsättningen kan du läsa i CV:et nedan. Förutom rent musikaliska uppdrag har Anna Berglund även jobbat för en jämställd musikbransch, bland annat genom föreningen Impra, egna initiativet Jazzstice och som skribent och tf. chefredaktör för OrkesterJournalen. 2019 startade hon produktionsbolaget Anna Arco Art Production.

C V

ARBETE I URVAL

2010 - nu           Frilansande musiker/kompositör/producent/lärare m.m

2014 - nu           Lärare i bl.a. sång/ensemble på bl.a. Rytmus/Kulturama

2015 - nu           Skribent/fotograf, tf. chefredaktör på OrkesterJournalen

2017 - nu            Cirkelledare för "Singer/songwriter-kurs" och "DIY i

                             musikbranschen" på ABF Stockholm

2019 - nu             Startade produktionsbolaget Anna Arco Art Production

2019 - nu             Grundare av jämställdhetsprojektet Jazzstice

2019                      Körledare på Konstfack

2018 - 2019         Ledare/ansvarig på musikkollo för tjejer i Mora kommun

2015-2017           Styrelsemedlem i föreningen IMPRA

2015                     Festivalgeneral för KMHs jazzfestival New Sound Made

2014 - 2015         Bokare på jämställda jazzklubben Jazz på Hellsten

2013                    Ledare och ass. föreståndare på musikkollo på Barnens ö

 

2011                     Musik för vuxna med afasi på Landstinget i Uppsala

DISKOGRAFI

2019                     Anna Arco - Songs within the Spectrum

                            (Anna Arco Art Production)

2016                   Berglund Band - Drifting

                            (Armadillo Recordings)

                            Plus singlarna "The Ocean" och "Dagger to the Heart"

                             med Anna Arco (2017).

MUSIKALISK UTBILDNING

2018     Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

              Jazzmusiker, Master 120 hp
 

2016     Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
              Jazzmusiker, Kandidat 180 hp

2013     Jazzlinjen på Skurups folkhögskola


2012     Jazzlinjen på Bollnäs folkhögskola

2011     Uppsala universitet
             Improvisation i världsmusik 15 hp

2010     Musiklinjen på Wiks folkhögskola

              Huvudinstrument sång på samtliga

STIPENDIER

2019      Längmanska kulturfonden (Jazzstice), 20 000 kr

                Nyskaparstipendiet, SKAP 10 000 kr

2018      Sven Kjerséns Minnesfond, 4000 kr

              Kungliga Musikhögskolan, 7500 kr

2017      Fredrika Bremer Förbundets studiestipendium

               ur Stiftelsen Aurora Lillieros fond, 17 000 kr

2016      Musikens Hus vänner i Uppsala, 30 000 kr

               Kungliga Musikhögskolan, 7500 kr

 

2015       Anders Sandrews stiftelse, 50 000 kr

2013       Sven Kjerséns Minnesfond, 15 000 kr